Świadczymy usługi projektowo-doradcze na wszystkich etapach procesu budowlanego. Jesteśmy niezależni. Mamy wieloletnie doświadczenie zawodowe, wymagane uprawnienia , szeroką i aktualną wiedzę techniczną, a także, co również istotne, praktykę w codziennych kontaktach z urzędami.

Współpracujemy ze sprawdzonymi projektantami branżowymi, kosztorysantami, doradcami. Do powierzonego zadania każdorazowo starannie dobieramy zespół projektowy. Efektywnie koordynujemy wzajemną współpracę poszczególnych uczestników procesu projektowego, dzięki czemu nasze działania są sprawne i skuteczne - zobacz REFERENCJE

Mamy przyjemność oferować następujące usługi:

Andrzej Kucharczyk laureatem konkursu "Profesjonaliści Forbes 2012 - zawody zaufania publicznego"
Celem konkursu skierowanego do przedstawicieli zawodu adwokata, architekta, lekarza, radcy prawnego,

było zwrócenie uwagi na kryterium odpowiedzialności społecznej, cechujące grupy profesji zaliczane do zawodów zaufania publicznego. Laureaci konkursu zostali wyłonieni w drodze głosowania przeprowadzo-
-nego pośród przedstawicieli swojego zawodu.

Laureaci reprezentują zawody zaufania publicznego - i w pełni na takie miano zasługują - czytamy we wstępie dodatku specjalnego magazynu Forbes 4/2012. http://www.profesjonalisciforbesa.pl